ЄМНІСТЬ

рос. емкость англ. capacity 1. Здатність умістити в собі певну кількість кого-, чого-небудь. 2. Кількісна характеристика носія або передавача даних. ємність інформацíйна

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ЄМНІСТЬ ІНФОРМАЦÍЙНА →

T: 0.059463324 M: 2 D: 2