ДЕКОДУВÁННЯ, ІНТЕРПРЕТУВАННЯ

рос. декодировка, интерпретация англ. decoding –– розшифровування даних і команд у комп’ютерній системі з метою проведення над ними певних дій. Наприклад, у такий спосіб комп’ютер інтерпретуватиме команди для запускання процедури опрацювання.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ДЕСКРИПТОР →← ДІЛЯНКА ПÁМ’ЯТІ

T: 0.061294622 M: 4 D: 3