ДОКУМÉНТ

рос. документ англ. document матеріальний носій інформації, який містить оформлені в установленому порядку повідомлення і має юридичну чинність. докумéнт електрóнний

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ДОКУМÉНТ ЕЛЕКТРÓННИЙ →← ДИСТАНЦÍЙНИЙ

T: 0.136586345 M: 3 D: 3