ДОКУМÉНТ ЕЛЕКТРÓННИЙ

рос. д. электронный англ. electronic d. сукупність даних у пам’яті комп’ютера, які сприймаються користувачем за допомогою певних програмних і апаратних засобів.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ДОКУМЕНТÁЦІЯ →← ДОКУМÉНТ

T: 0.143522678 M: 3 D: 3