ЕЛЕКТРÓННИЙ

рос. электронный англ. electronic пов’язаний із застосуванням властивостей електрона, заснований на їх використанні. eлектрóнна пóшта eлектрóнна таблиця

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ЕЛЕМÉНТ →← ЕЛЕКТРÓННА ТАБЛИЦЯ

T: 0.125294609 M: 3 D: 3