ЕЛЕМÉНТ ДÁНИХ

рос. элемент данных англ. data element одиниця даних, яку в певній ситуації вважають неподільною.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ЕЛЕМÉНТ ЗАПАМ’ЯТÓВУВАННЯ →← ЕЛЕМÉНТ

T: 0.116152637 M: 3 D: 3