ЕЛЕМÉНТ ПРОГРÁМИ

рос. элемент программы англ. program element структурна одиниця програми: блок, процедура, цикл, твердження.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ЖУРНÁЛ →← ЕЛЕМÉНТ ЗАПАМ’ЯТÓВУВАННЯ

T: 0.117527975 M: 3 D: 3