ЗАБЕЗПÉЧЕННЯ СИСТÉМНЕ

рос. системное программное обеспечение англ. system software програмне забезпечення, призначене для експлуатації і технічного обслуговування комп’ютера, організації обчислювальних робіт, автоматизації розроблення використовуваних програм.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ЗАБЕЗПÉЧЕННЯ СТАНДÁРТНЕ →← ЗАБЕЗПÉЧЕННЯ ПРОГРÁМНЕ НАВЧÁЛЬНИХ СИСТÉМ

T: 0.124309802 M: 3 D: 3