ЗАЛÉЖНІСТЬ

рос. зависимость англ. relationship зв’язок між двома чи більше атрибутами, що цілком або частково визначає значення одного при заданих значеннях інших.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ЗДÁТНІСТЬ →← ЗАВИСÁННЯ ПРОГРÁМИ

T: 0.121937167 M: 3 D: 3