ЗНÁК КЕРУВÁННЯ

рос. знак управления англ. control character символ, що стимулює виконання певної комп’ютерної операції.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ЗЧИТУВАННЯ →← ЗДÁТНІСТЬ РОЗДÍЛЬНА

T: 0.131839232 M: 3 D: 3