КÁРТА МЕРÉЖЕВА

рос. карта сетевая англ. network card додаткова плата для комп’ютера, призначена для включення його в локальну мережу комп’ютерів.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

КÉШПÁМ’ЯТЬ →← З’ЄДНАННЯ НЕКОМУТÓВАНЕ

T: 0.09707047 M: 3 D: 3