КАНÁЛ ВІДТВÓРЕННЯ

рос. канал воспроизведения англ. reproducing chain пристрій або сукупність пристроїв, які забезпечують під час відтворення передавання записаної інформації від сигналограми до приймача інформації.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

КАНÁЛ ВИДІЛЕНИЙ →← КАНÁЛ

T: 0.106737732 M: 3 D: 3