КАТАЛÓГ

рос. каталог англ. directory 1. Структура даних, яка забезпечує пошук об’єкта за текстовим іменем. 2.  Набір файлів чи набір каталогів або набір файлів і каталогів, названий текстовим іменем в операційних системах.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

КЛÁВІША →← КАНÁЛ ЗВ’ЯЗКÝ

T: 0.115315284 M: 3 D: 3