ІНТЕРФÉЙС КОРИСТУВАЧÁ

рос. интерфейс пользователя, пользовательский интерфейс англ. user interface 1. Комплекс програмних засобів, які забезпечують взаємодію користувача із системою. 2. Засоби зв’язку між користувачем і системою.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ІНТРАНÉТ →← ІНТЕРФÉЙС ЗÓВНІШНІЙ

T: 0.13922033 M: 3 D: 3