ІНТРАНÉТ

рос. интранет англ. іntranet комп’ютерна мережа, відмінна від Інтернету, організована за допомогою тих самих протоколів TCP/IP, які використовуються в Інтернеті. Як правило, це корпоративні мережі компаній або групи компаній.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ІНФОРМÁТИКА →← ІНТЕРФÉЙС КОРИСТУВАЧÁ

T: 0.149627416 M: 3 D: 3