ІНФОРМÁТИКА

рос. информатика англ. іnformatics група дисциплін, які вивчають різні аспекти збирання, оброблення, зберігання та використання інформації за допомогою комп’ютерів.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ІНФОРМÁЦІЯ →← ІНТРАНÉТ

T: 0.126620617 M: 3 D: 3