МÓВА АЛГОРИТМÍЧНА АЛГОРИТМОВА

рос. алгоритмический язык англ. algorithmic language штучна мова, призначена для алгоритмів.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

МÓВА З БЛÓКОВОЮ СТРУКТÝРОЮ →← МÓВА ІНФОРМАЦÍЙНОПОШУКÓВА

T: 0.138093798 M: 3 D: 3