МÓВА МОДЕЛЮВÁННЯ

рос. язык моделирования англ. simulation language мова програмування, призначена для розроблення програм моделювання.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

МÓВА ПРОГРАМУВÁННЯ →← МÓВА МАШИННА

T: 0.122321303 M: 3 D: 3