ЄМНІСТЬ ІНФОРМАЦÍЙНА

рос. информационная емкость англ. information capacity середня кількість інформації, що міститься в повідомленні чи документі.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ІМ’Я →← ЄМНІСТЬ

T: 0.085683992 M: 3 D: 3