МУЛЬТИМÉДІА

рос. мультимедиа англ. multimedia технологія подання інформації в комп’ютерних системах, яка поєднує різні форми: текстову, графічну, звукову, анімаційну, відеоінформацію.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

МУЛЬТИПРОГРАМУВÁННЯ →← МОНІТÓР

T: 0.083537699 M: 3 D: 3