НАВЧÁННЯ

рос. обучение англ. learning дія за значенням навчати, навчатися. 1.  Передавання знань, умінь, досвіду. Збагачення досвідом, знаннями тощо. 2.  Оволодіння знаннями, набуття знань, опанування чогось. навчáння дистанцíйне

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

НАВЧÁННЯ ДИСТАНЦÍЙНЕ →← НАБÍР КОМÁНД

T: 0.105598784 M: 3 D: 3