ОБЛÁДНАННЯ

рос. оборудование англ. equipment сукупність механізмів, приладів, пристроїв, необхідних для чого-небудь; спорядження. облáднання периферíйне зóвнішнє

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ОБЛÁДНАННЯ ПЕРИФЕРÍЙНЕ ЗÓВНІШНЄ →← НОСÍЙ ДÁНИХ

T: 0.092981535 M: 3 D: 3