АБОНÉНТ

рос. абонент англ. user особа група осіб, організація, яка має право на користування послугами обчислювальної системи. абонéнт активний

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

АБОНÉНТ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ →← ІНФОРМАЦÍЙНОПОШУКÓВА СИСТÉМА

T: 0.097599884 M: 3 D: 3