ОПРАЦЮВÁННЯ ПАКÉТНЕ

рос. пакетная обработка англ. batch processing опрацювання комп’ютерних даних групами для подальшого зберігання у пам’яті комп’ютера у вигляді окремих випусків пакетів.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ОПРАЦЮВÁННЯ ПАРАЛÉЛЬНЕ →← ОПРАЦЮВÁННЯ ЕЛЕКРÓННЕ

T: 0.116346081 M: 3 D: 3