ОПРАЦЮВÁННЯ ПАРАЛÉЛЬНЕ

рос. паралельная обработка англ. concurrent processing здатність комп’ютера виконувати кілька програм або завдань одночасно.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ОПЦІЯ →← ОПРАЦЮВÁННЯ ПАКÉТНЕ

T: 0.09503722 M: 3 D: 3