ПÍДСУМОК

рос. итог англ. total в електронних таблицях підсумкові дані по рядках, стовпчиках чи в цілому по таблиці, як-от: сума, середнє значення, кількість записів та ін.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ПÓЛЕ →← ПÁПКА

T: 0.164944137 M: 3 D: 3