ПОКÁЖЧИК

рос. указатель англ. pointer інформаційний об’єкт, який вказує на початок розташування певної структури даних.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ПОСИЛÁННЯ →← ПЛÓТЕР

T: 0.096596525 M: 3 D: 3