ПРАПОРÉЦЬ

рос. флажок англ. flag 1. Елемент графічного інтерфейсу, який позначає об’єкт, що може

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ПРИМÍРНИК →← ПОСИЛÁННЯ

T: 0.097634487 M: 3 D: 3