ПРОГРÁМА

рос. программа англ. program упорядкована послідовність команд, яка призначена для виконання комп’ютером. прогрáма електрóнних таблиць прогрáма навчáльна прогрáма сортувáння

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ПРОГРÁМА ЕЛЕКТРÓННИХ ТАБЛИЦЬ →← ПРОВÁЙДЕР

T: 0.106572596 M: 3 D: 3