ПРОГРÁМА ЕЛЕКТРÓННИХ ТАБЛИЦЬ

рос. программа электронных таблиц англ. spreadsheet program програма, призначена для оброблення електронних таблиць наприклад, Microsoft Excel.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ПРОГРÁМА НАВЧÁЛЬНА →← ПРОГРÁМА

T: 0.078846658 M: 3 D: 3