ПРОГРÁМА СОРТУВÁННЯ

рос. программа сортирующая англ. sorting program, sort program програма, за допомогою якої виконується сортування даних.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ПРОГРАМÍСТ →← ПРОГРÁМА НАВЧÁЛЬНА

T: 0.103143066 M: 3 D: 3