ПРОГРАМÍСТ

рос. программист англ. programmer спеціаліст, що виконує розроблення і налагодження програм.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ПРОГРАМУВÁННЯ →← ПРОГРÁМА СОРТУВÁННЯ

T: 0.10090143 M: 3 D: 3