ПРОГРАМУВÁННЯ

рос. программирование англ. programming теоретична і практична діяльність щодо забезпечення програмного керування опрацюванням даних, що включає створення програм, а також вибір структури і кодування даних.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ПРОЛÓГ →← ПРОГРАМÍСТ

T: 0.107896323 M: 3 D: 3