ПРОТОКÓЛ МЕРÉЖЕВИЙ

рос. протокол сетевого уровня, сетевой протокол англ. network protocol протокол, який визначає взаємодію програм керування мережею, що містяться в одному комп’ютері, з однойменними програмами, які містить інший комп’ютер. Протокол описує комунікаційну мережу і деякі функції транспортних модулів.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ПРОТОКÓЛ ПРИКЛАДНИЙ →← ПРОТОКÓЛ МІЖМЕРÉЖЕВИЙ

T: 0.101612863 M: 3 D: 3