АВТОМАТИЗÓВАНИЙ

рос. автоматизированный англ. аutomatic 1) той, що виконує виробничі процеси за допомогою автоматичних приладів, машин; 2) який здійснюється автоматично. автоматизóва cистéма проектувáння

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

АДА →← АВТОМАТИЗÓВА CИСТÉМА ПРОЕКТУВÁННЯ

T: 0.09997128 M: 3 D: 3