search
Є І А Б В Г Д Е Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Я 
АВТОМАТИЗÓВАНИЙ
рос. автоматизированный англ. аutomatic 1) той, що виконує виробничі процеси за допомогою автоматичних приладів, машин; 2) який здійснюється автоматично. автоматизóва cистéма проектувáння


Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

skip_previousАВТОМАТИЗÓВА CИСТÉМА ПРОЕКТУВÁННЯАДАskip_next

T: 0.013106522 M: 19 D: 0