СЕРЕДÓВИЩЕ

рос. среда англ. environment оточення, в якому функціонує об’єкт. середóвище прогрáмне середóвище програмувáння

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

СЕРЕДÓВИЩЕ ПРОГРÁМНЕ →← СÉРВЕР

T: 0.104247165 M: 3 D: 3