СЕРЕДÓВИЩЕ ПРОГРАМУВÁННЯ

рос. среда программирования англ. programming environment сукупність технічного і програмного забезпечення, яка дає можливість розробляти програми для комп’ютера.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

СИСТÉМА →← СЕРЕДÓВИЩЕ ПРОГРÁМНЕ

T: 0.110998377 M: 3 D: 3