СИСТÉМА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА

рос. система вычислительная англ. сomputer system система, що включає обчислювальне обладнання та необхідний обслуговуючий персонал, виконує функції введення, опрацювання, зберігання, виведення та керування з метою здійснення послідовності операцій над даними.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

СИСТÉМА ОПЕРАЦÍЙНА →← СИСТÉМА КЕРУВÁННЯ БÁЗАМИ ДÁНИХ

T: 0.112432574 M: 3 D: 3