ІМ’Я

рос. имя англ. name, identifier умовне найменування відповідного об’єкта. ім’я домéнне ім’я користувачá ім’я користувачá набóру дáних ім’я користувачá прогрáми ім’я користувачá фáйла

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ІМ’Я ДОМÉННЕ →← ЄМНІСТЬ ІНФОРМАЦÍЙНА

T: 0.062263728 M: 3 D: 3