СЛÓВО

рос. слово англ. word –– мовна одиниця, що є звуковим вираженням поняття про предмет або явище об’єктивного світу. слóво ключовé

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

СЛÓВО КЛЮЧОВÉ →← СКÁНЕР

T: 0.121134528 M: 3 D: 3