СЛÓВО КЛЮЧОВÉ

рос. ключевое слово англ. кeyword інформативне слово, пов’язане з документом у комп’ютерній інформаційно-пошуковій системі, яке використовують для пошуку за предметом з метою отримання відповідного матеріалу, що зберігається в системі. Дві найбільш поширені пошукові системи: KWIC ключове слово із контексту, тобто із назви чи тексту і KWOC ключове слово, вибране поза контекстом.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

СЛОВНИК →← СЛÓВО

T: 0.110585138 M: 3 D: 3