СЛОВНИК

рос. словарь англ. dictionary 1. Книга, в якій в алфавітному чи тематичному порядку подано слова певної мови. 2.  Сукупність слів певної мови. 3.  Структура даних чи інформаційна система, що забезпечує доступ до інформації за текстовим іменем.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

СОРТУВÁННЯ →← СЛÓВО КЛЮЧОВÉ

T: 0.090270241 M: 3 D: 3