СОРТУВÁННЯ

рос. сортировка англ. sorting упорядкування даних за певним правилом наприклад, в алфавітному порядку. сортувáння за змéншенням сортувáння за зростáнням сортувáння за ключéм

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

СОРТУВÁННЯ ЗА ЗМÉНШЕННЯМ →← СЛОВНИК

T: 0.100683312 M: 3 D: 3