СОРТУВÁННЯ ЗА ЗМÉНШЕННЯМ

рос. сортировка по убыванию англ. descending sort сортування, коли записи впорядковуються за з рос. анням значень ключових полів.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

СОРТУВÁННЯ ЗА ЗРОСТÁННЯМ →← СОРТУВÁННЯ

T: 0.084934245 M: 3 D: 3