СОРТУВÁННЯ ЗА КЛЮЧÉМ

рос. сортировка по ключу англ. key sorting сортування за таблицею адрес, коли ключ сортування поданий разом з адресами.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

СПИСОК →← СОРТУВÁННЯ ЗА ЗРОСТÁННЯМ

T: 0.086109851 M: 3 D: 3