СТРУКТÝРА

рос. структура англ. structure множина елементів системи та взаємозв’язків між ними.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

СУМÍСНІСТЬ →← СТРИМЕР

T: 0.080573696 M: 3 D: 3