СУМÍСНІСТЬ

рос. совместимость англ. сompatibility здатність однієї комп’ютеризованої системи приймати та опрацьовувати дані іншої системи. Здатність одного комплекту обладнання та програм бути включеним до системи з іншим обладнанням та програмами.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ТÁЙМЕР →← СТРУКТÝРА

T: 0.095072783 M: 3 D: 3