ТЕЗÁУРУС

рос. тезаурус англ. thesaurus автоматизований словник, що відображає семантичні відношення між лексичними одиницями дескрипторної інформаційно-пошукової мови і призначений для пошуку слів за їх значенням.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ТЕЛЕКОНФЕРÉНЦІЯ →← ТАБЛИЦЯ ЕЛЕКТРÓННА

T: 0.087707556 M: 3 D: 3