ТЕРМІНÁЛ

рос. терминал англ. terminal абонентський пункт у складі системи комп’ютера, що служить для введення і виведення інформації. термінáл керувáння

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ТЕРМІНÁЛ КЕРУВÁННЯ →← ТЕЛЕКОНФЕРÉНЦІЯ

T: 0.097831301 M: 3 D: 3