УКЛАД ПЕРЕСИЛÁННЯ

рос. режим пересылки англ. move mode 1. Спосіб забезпечення доступу до даних через їх фізичне переміщення. 2.  Організація обміну, за якої дані пересилаються системою введення-виведення до робочої частини використаної програми.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

УКЛАД ФУНКЦІОНУВÁННЯ →← УКЛАД КЕРÓВАНИЙ

T: 0.094275723 M: 3 D: 3